top of page

4 българки в историята и съвремието на науката

Има ли сексизъм в българската наука?


  1. Люба Огненова

  2. Виолета Иванова

  3. Мария Спасова

  4. Радослава Бекова

  5. Науката в България

Не е спорно или проблематично да се каже, че учените са важна и основна част от обществото. Докато имаме философи и религиозни фигури, които обясняват смисълът и начинът ни на съществуване, учените ни помагат да разберем как сме живи и как можем да живеем по-пълноценно, оценявайки света и дори космоса.


Докато всички са чували името Мария Кюри и може би Розалинд Франклин като женски имена в световната наука, на фона на многобройните мъже в общата култура, известните жени са малък процент. Имената са още по-малко на брой когато говорим за български учени. За това, по случай на 11-ти февруари, международният ден на жени в сферата на науката, ще отбележим някои от забележителните учени българки, в миналото и в днешни дни. Освен отделните личности, ще разгледаме и някои положителни и отрицателни аспекти на практикуването на наука в България като цяло.