top of page

Първата феминистка вълна и правото на жената да бъде гражданин

Актуализирано: 19.05.2022 г.


Илюстрация: Калина Кючукова


Как се ражда традицията на политически активизъм за равноправие между половете

  1. История на първата вълна

  2. Какви са последиците?

  3. Последствия от първата феминистка вълна по света

  4. Какво се случва в България през това време?

Въпреки че е оспорвано и е предмет на много дискусии, един от най-разпространените начини за разбиране на историята на феминистките реформи за равноправие между половете е под формата на „вълни“. Това е така, защото метафората с вълните представя увеличаващата се дейност, която достига кулминацията си в законова или социална реформа и с изчезването си позволява появата на нова вълна. Метафората започва да става проблематична след втората феминистка вълна, защото предполага, че феминизмът е глобално и организирано движение, което има една универсалн