top of page

Мъжка pабота

Всеки може да бъде всичко! Тук ще намерите окриляващи истории на различни хора, чиято професия е различна от половия стереотип. По традиция на Окрилена и в този проект ще се включат равен брой мъже и жени. „Мъжка работа” ще се представи в най-различни форми- очаквайте писмени интервюта, видеоразговори, reels и още изненади . 

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page