top of page

Жените като жертви на насилие и политически водачи

Актуализирано: 19.05.2022 г.


Илюстрация: Николета Пенева


Началото на борбата срещу домашното насилие в България


  1. Последствия от третата феминистка вълна по света

  2. Какво се случва в България през това време?


В продължение на поредицата за историята на феминизма, днес ще разгледаме какво се случва след започването на третата феминистка вълна. Въпреки че тя е оспорвана извън САЩ, влиянието ѝ се усеща в политическото участие на жените и до днес. Освен това, тя влияе и на българската борба срещу домашно насилие, която продължава и до днес.


Последствия от третата феминистка вълна по света


Критиките срещу метафорите с вълни, свързани с феминизма, започват точно с третата вълна. Докато първата и втората се занимават с конкретни законодателни проблеми, които могат да се намерят по целия свят, третата вълна цели да поправи пропуските на предишните. Като дава гласност на американски малцинства, тя усложнява световното мобилизиране на феминистките и прави по-трудно намирането на официална крайна точка. Тъй като вълната трябва да има световен ефект се повдига