top of page

Третата феминистка вълна и включването на малцинствата в графата „жени“

Актуализирано: 19.05.2022 г.


Универсални ли са проблемите на жените в САЩ и западния феминизъм?
  1. История на третата вълна

  2. Какви са последиците?


В продължение на историята на движението за равноправие, днес ще ви разкажем за третата феминистка вълна. Въпре