top of page

Книги и размисли: „Всички трябва да бъдем феминисти” на Чиманда Нгози Адичи

Актуализирано: 19.05.2022 г.

Защо феминизма е естествено решение на световния проблем с полово неравенство


*феминизъм=борба за равноправие между половете, а не за надмощие на жените


Есето на Адичи е вдъхновено от множеството ѝ преживявания на дискриминация основана на пола ѝ. Това, което прави труда ѝ различен и значим за феминистката литература е, че тя не обвинява или пренебрегва мъжете. Когато разглежда как патриархата ограничава съществуването на мъжете, тя показва как борбата за феминизъм не е женска борба, а е борба за равенство.


Както разгледахме в предишен пост, причината тя да е толкова достъпна е, че говори от първо лице и разказва за свои лични преживявания. Историята ѝ прави съобщението за феминизма по-разбираемо. Адичи игнорира биологичните разлики между половете, но подчертава как всъщност ролята на патриархата в обществото увеличава значението им и ги превръща в проблем. За това и името на есето е толкова подходящо; решението на проблема е всички да сме феминисти, да разпознаем ограниченията, които са ни поставени социално заради пола и да се изправим срещу тях. Както тя казва: