top of page

Как да говорим за проблемите ни с психичното здраве?


Tw: mental health, mental illness, social stigma

Disclaimer: Текущата статия дискутира програмата HOP (Honest, Open, Proud) и информацията покрита тук е заимствана от статия публикувана в psyche.co. Може да намерите повече информация, включително наръчници, за тази програма на сайта на програмата. Избрахме да обсъдим тази методика, тъй като смятаме, че покрива добър набор от съвети. Естествено, има много други методи и подходи, които може да са по-подходящи за вас. Като всеки един съвет в сферата на психологията и менталното здраве - вие можете най-добре да прецените дали нещо е полезно за вас и да отсеете нещата, които не биха ви помогнали или биха навредили. При нужда, винаги съветваме да потърсите помощ и от специалист.


Психичните състояния идват с двойна тежест: освен тъгата, тревожността или други симптоми, ни се налага да се справяме и със стигмата около проблема ни. Въпреки че тези състояния са много чести – смята се, че повече от 970 милиона души по света имат такива – усещането, че има нещо срамно в преживяването на психично заболяване продължава да стои на преден план в обществото ни, особено в България. Това може да ни обезсърчи още повече да споделим проблемите, срещу които сме изправени.


Споделянето на подробности за вашето психично здраве с членове на семейството, приятели, или хора на работа може да донесе известно облекчение и да ви помогне да получите ценна подкрепа. Но също ви излага на риск от обезкуражаващи, неподкрепящи реакции от страна на другите. Въпреки че някои психични заболявания, като тревожност и депресия, са доста “популяризирани” и части от тях са дори романтизирани, особено в социалните мрежи, все още има доста стигма около много други психични заболявания. Също така, често, разговора около психичните заболявания в онлайн пространството се фокусира върху много малка част от симптомите, и то по-смилаемите такива. Дори и да говорим за депресията като концепция сравнително често, например, н