top of page

Интерсекционалният феминизъм в България

Актуализирано: 19.05.2022 г.

Двойната дискриминация срещу българските ромки

  1. Репродуктивни права

  2. Дискриминация в здравната система

  3. Образование

  4. Работа

  5. Организации и инициативи

Месец февруари е приет за националния месец на историята на чернокожите хора в САЩ. Целта на инициативата е да се подчертае не само приноса на чернокожите американци като граждани, но и да се обърне внимание на системната и индивидуалната дискриминация, с която се сблъскват. Това ни вдъхнови тази седмица да говорим за жените от българско етническо малцинство и стереотипите и омразата, с които те- българските ромки се сблъскват ежедневно. Тъй като вярваме, че правата на всички жени трябва да бъдат включени в борбата за равноправие, за да може движението да е наистина честно, ще уважим и отразим трудната реалност, с която ромките се сблъскват в България.


*Тъй като сме феминистка организация, която се състои от етнически българи, не можем да отразим пълно и автентично положителните и отрицателните аспекти на ромския живот. Затова, освен източниците, които обикновено слагаме на края на всяка статия, ще добавим и други организации и платформи, които се занимават с борба за ромско равенство и със запазване на ромската култура.


Много от дискриминацията, която ще обсъдим, е базирана на стереотипи. Тук няма да обсъждаме реалността на тези стереотипи или откъде идват. Въпреки че те са не само обидни, но и опасни, ще разгледаме по-сложен въпрос, а именно измеренията на това как индивидуалната дискриминация и предразсъдъци водят до институционна дискриминация към цяла българска общност.