top of page

5 признака, по които да разпознаем емоционалното насилие

Актуализирано: 2.02

TW: emotional abuse, controlling behaviour, domestic abuse, toxic relationshipsЕмоционалното насилие е модел на поведение, при който извършителят обижда, унижава, изолира или всява страх в индивида, за да го контролира. Този тип насилие не включва физическо насилие, въпреки че може да присъстват и заплахи за такова, насочени към вас или вашите близки. Думите и действията на извършителя, а също и последователността на това поведение могат да ни помогнат да разпознаем подобно насилие.


Злоупотребата може да започне постепенно, но с времето повторяемостта и интензитета на ситуациите може да се засили. Продължителното подлагане на емоционално насилие може да изкриви реалността на потърпевшия и той да интернализира казаното като своя реалност.


Хората на всяка възраст и от всеки пол могат да бъдат насилници или да претърпят насилие. Такава злоупотребата не се случва само в контекста на романтични отношения. Човекът, който упражнява такова насилие над вас, може да бъде романтичен партньор, бизнес партньор, родител, или дори вашето пълнолетно дете. Емоционалната злоупотреба може да бъде по-трудна за идентифициране, тъй като никой друг не може непременно да „види“ нейн