top of page

Емоционално Окрилена (Emotionally Empowered): Въведение

Актуализирано: 2.02

Проект на Десислава Кирилова


Илюстрация: Калина Кючукова

Емоционално Окрилена (Emotionally Empowered) е нашият нов проект, който ще ви даде възможността да научите повече за най-различни теми и способи в сферата на психологията. Според ценностите на Окрилена, информацията е сила и способ, а емоционалната интелигентност и психическото здраве са сфери, които определено имат нужда от развитие в България. Тези фактори ни подтикнаха да започнем този нов проект!

Проектът ще се осъществи под формата на серията от статии, придружени от дигитални материали, които ще илюстрират обсъжданите концепции с цел по-задълбочено разбиране и широко разпространение. Емоционално Окрилена е проект на Десислава Кирилова - практикуващ психолог, със засилен интерес в пресечната точка между психологията и другите социални науки като социология, антропология и т.н. Това ще се усети много силно и в статиите, които публикуваме. Ще разискваме най-различни теми, вариращи от психично здраве, през връзки и комуникация, стигащи до успех на работното място и всичко помежду. Погледът, който отправяме към тези теми няма да е изолиращ, а включващ в себе си особеностите на обществото, в което живеем, и начина по който външният свят влияе на вътрешния и обратното. Двете са неразривно свързани и в постоянна симбиоза.

Именно заради това за нас е много важно да разработваме този проект получавайки постоянна обратна връзка от вас! Ако проявявате интерес към дадена тема или смятате, че има такава, която е належащ проблем в обществото ни и трябва да се обсъди –


*Искаме да отбележим и още важно нещо. Тези статии целят обществено развитие и образование. Те могат да са полезни и да помогнат за разрешаването на дадени ситуации със съвет или насока, но ако усещате, че настоящата ви ситуация изисква допълнителна подкрепа, бихме препоръчали да се обърнете към услугите на специалист. Подобен проект, макар и информативен и полезен, не може да замени личната професионална помощ, ако има нужда от такава. В България все още има известна стигма около психологическата помощ, но с радост забелязваме, че с времето това се променя! Надяваме се и ние да допринесем към тази промяна и да спомогнем осъзнаването на това, че търсенето на помощ от психолог или психиатър е също толкова естествено и нормално, колкото и търсенето на такава от лекар, занимаващ се с физически заболявания!

</