top of page

Мартенички за образование

Актуализирано: 8.11.2021 г.


Деветнадесет български жени са убити от партньорите си през изиминалата 2020 според статия на ОфНюз, седемнадесет от началото до ноември на 2020 година според статия на Свободна Европа. По повод 25 ноември - Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените - „Българският фонд за жените” съобщава за увеличение на случаите с 30% от началото на пандемията. Фондация „Пулс” и Асоциация „Анимус” споделят, че у нас има сериозно повишаване както на получените сигнали, така и на броя хора, които за пръв път са жертви на домашно насилие. Не е ясно дали броят на жертвите е по-голям от 19, тъй като в България официална статистика от страна на държавните институции не се води.*

В България липсват работещи законови мерки, с които да се противодейства на проблема с домашното насилие. България е една от шестте държави членки на ЕС и единствена на Балканския полуостров, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, най-скорошният пример за международен опит за предотвратяване и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие. Управляващите се отказаха и от Стратегията за закрила на детето, която трябваше да подпомогне жертвите сред децата.**

Фондация „Окрилена” и борбата с домашното насилие