top of page

Феминицид: отвъд статистиката, към действие

Актуализирано: 2.04


one line image of hands holding a canle and a definition of the word feminicide in Bulgarian


Феминицидът е престъпление или принудително самоубийство на жена поради нейния пол, независимо от нейната възраст или обстоятелства.

Фемицинидът като явление се появява в контекста на системното патриархално насилие и/или на кръстопътя с други потиснически практики. Могат да се разграничат три вида феминицид: съпружески (от съпруг или бивш съпруг), семеен (от баща, син и т.н.) и социален (в приятелска или професионална обстановка).


*Тази статия разисква феминицидите, а не андроцидите (убийствата на мъже), защото жените са непропорционално засегнати от опасността да бъдат убити в следствие на домашно насилие.


В сянката на неравенството между половете и дълбоко вкоренените патриархални норми се крие тревожната реалност за убийствата на жени. Този текст разглежда различните аспекти на убийството на жени, като ги категоризира, и подчертава неотложната необходимост от обществено признание и правно потвърждение за справяне с този широкоразпространен проблем.


Трябва да се отбележи, че в закона все още не съществува понятието феминицид!

Да, да убиеш майка си е убийство на жена. Да, убийството на секс работник е убийство на жена. Да, убийството на съсед или дори на обикновен непознат е убийство на жена. Извършването на убийство срещу жена единствено поради нейния пол се счита за феминицид. 


Фемицидът не е достатъчно представителен в нашите очи, защото брачните убийства са само върхът на айсберга. 


Възможни мерки за борба с феминицида са:

 • масово въвеждане на закони за защита,

 • обучение на правоприлагащите органи за събиране на доказателства от жертви,

 • финансиране на асоциации и

 • създаване на временни центрове за настаняване на жертви на насилие.

Статистика на френската организация #NousToutes показва, че през 2023 г. във Франция са регистрирани 153 опита за убийство на жена, но знаем, че всъщност са много повече. Френският правосъден министър Ерик Дюпон-Морети обявява само 93 феминицида, защото брои само съпружеският вид феминицид и изключва семейните и социалните такива. 


През януари 2024 г. екипът на Окрилена стартира подобна статистика и за територията на България. Официална такава липсва: от МВР ни споделиха, че не записват подобна информация. Портали като http://spasena.org/ се опитват да проследяват случаите и съответно присъдите от медийни публикации по темата. 


Промяната на тенденцията за убийството на жени изисква перспектива, насочена към бъдещето. Записаните опити за убийство на жени през 2023 г., макар и тревожни, вероятно не покриват всички случаи. От решаващо значение е да настояваме за обществени политики, които се занимават с първопричините, прилагат защитни мерки и активно се ангажират в обществената трансформация, необходима за ограничаване на убийствата на жени. 


Ето как всеки от нас може да помогне:

 • Не си слагайте слушалките, ако чуете, че съседите се карат. Напротив - бъдете проактивни и попитайте дали някой има нужда от помощ.

 • Не оставяйте безмълвни, ако забележите някакъв вид дискриминация на база пол на работното си място. Независимо дали става въпрос за вас или ваша колега. 

 • Възможно е да не сте видели пряко как се извършва насилието, но да видите следите от него. В такива случаи можете да се свържете с Специализираната безплатна национална телефонна линия на Алианса за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП) за съвет на номер 0800 11 977. Колегите ще ви насочат към подходяща организация или институция, ако е необходимо.

 • Или най-лесното: обсъждайте и говорете често с приятелките си за навременното отбелязване на т.нар. “червени флагове”. Много често те са знаците, които подсказват, че има възможност да се стигне до подобен фатален край. 


Пътят напред е предизвикателен, но с общи усилия можем осигурим по-сигурно бъдеще за жените - дъщери, майки, съпруги и всички други.


Източници:9 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commenti


 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page