top of page

Идеята за девствеността и начинът, по който тя се свързва с равноправието между половете

Актуализирано: 8.11.2021 г.

Девствеността е една от първите теми, свързани със секс, които научаваме като деца. Докато родителите ни ни информират за това как работят забременяването и раждането, съученици и приятели често са първите ни източници за това какво е девствеността. Тъй като това е един термин, който научаваме по толкова условен и въпросително верен начин е разбираемо, че може да имаме различни интерпретации на това какво се случва. Дефиницията на думата девственост, изненадващо за много, има различни дефиниции и граници за всеки, особено когато се постави под въпрос. Проблемът идва, когато девствеността се използва като синоним на чистота и доброта, източникът на ценността на една жена в обществото. Като държава, чиято култура е силно повлияна от православните морали и ценности, България има много идеи, свързани със сексуалността на жените, които са не само грешни и обидни, но и понякога опасни. В този текст ще разгледаме различните начини, по които може