top of page

Жените в литературата

Актуализирано: 8.11.2021 г.В средното образование в България по учебните програми по литература за 2020-2021 за 11-ти и 2021-2022 за 12-ти клас, от 28 автора само 2 са жени, или към 7.2%, Елисавета Багряна и Петя Дубарова, което е прогрес по отношение на вариация, но не и на съотношение, от предишния литературен план, включен в матурите по български език и литература, който включваше само Елисавета Багряна сред 13 автора, или 7.7%. Като извинение за дискриминация и сексизъм срещу жените в сферата на академията и изкуството е често използвана причината, че няма примери на жени в дадените сфери от преди миналия век, за да се докаже, че жената „природно“ може да притежава нужното ниво на интелект или емоционална интелигентност, за да може да създава собствени творения. Нуждата от жени автори, особено в българското образование, е за да покаже на младите момичета пример за отпечатък в народната им култура и гледна точка, която те могат да разпознаят. Особено с присъствието на поезия като тази на Пейо Яворов, който разглежда жената като своя обект на очарование и любов, важно е за момичетата да видят, че не е нужно да бъдат обекти, за да бъдат оценени, а могат и да са автономните писатели на собствената си история.


Вирджиния Улф и идеята за Джудит Шекспир