top of page

Отпуск за бащинство - каприз или родителско право?

Как отпускът за бащинство помага на семейната структура и отстранява половите стереотипи


Илюстрация: Жени Вучева

  1. Защо е пренебрегван отпускът по бащинство?

  2. Защо е важен отпускът по бащинство?

  3. Закони за отпуск по бащинство по света

  4. Закони за отпуск по бащинство в България


В духа на Movember, който сме обсъждали вече в две от предишните ни статии, днес ще разгледаме различен аспект от мъжкия живот: бащинството.


В САЩ по време на COVID-19 пандемията близо двойно повече жени от мъже с деца под 10 години обмислят да напуснат работа като цяло, като една от основните причини, която цитират, е нуждата да се грижата за децата си. Но защо всъщност пада отговорността за отглеждането на деца върху раменете на жената, дори и когато двамата родители имат работа и са вкъщи? Не е ли също толкова важно участието на бащата в живота на децата? За да разберем този проблем, ще погледнем към едно рядко използвано право на работното място, което красноречиво показва как обществото гледа на бащинската роля – отпуск по бащинство.