top of page

Законът за защита от домашно насилие: променен за по-добро

Актуализирано: 1.08.2022 г.

Правителството приема законопроект в сектор правосъдие в полза на жертвите на домашно насилие

На 13-ти юли правителството прие* два ключови законопроекта в сектор правосъдие, предложени от Министерството на правосъдието, като единия е промени в Закона за защита от домашно насилие. Както казва министърът на правосъдието от „Демократична България“ Надежда Йорданова, законопроектът е част от коалиционното споразумение, а входа на изготвянето му е подкрепен от множество неправителствени организации. За постигане на пълно гарантиране на правата на пострадалите в законопроекта изрично е записано, че „мерките по закона не изключват гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя“.


Законодателните промени се състоят в:

<