top of page

Книги и размисли: Разказът на прислужницата (The Handmaid’s Tale) на Маргарет Атууд

Актуализирано: 8.11.2021 г.


„Разказът на прислужницата“ (The Handmaid’s Tale) на Маргарет Атууд е феминистка дистопия, която представлява (феминистка) критика, представяща потисничеството на жените и тяхното показване като „Други“ в патриархалното общество Галаад. Атууд обаче едновременно с това критикува и настоящи феминистки тенденции чрез сатира, за да повиши осведомеността за това как радикалните утопични феминистки мечти могат да завършат в дистопии.