top of page

Книги и размисли: „Мляко и мед" на Рупи Каур

Актуализирано: 8.11.2021 г.


Млякото и мед" на Рупи Каур предизвиква огромно вълнение сред жените от излизането на книгата през 2014 г. Невероятно автентична колекция от опустошително красива поезия, тя помага на хората лесно да свържат собствения си опит с нещата, за които пише Каур. Тя доставя положително за жената послание по едновременно бурен и окриляващ начин.

Млякото и мед" се състои от четири глави, които се фокусират върху любовта, загубата, насилието, и женствеността. Каур пише много просто, много сурово и емоционално. Нейните мощни изображения на женската сила и устойчивост създават фокус върху това как да бъдеш цветна жена и е влияе на живота на жените по света.


Много от стиховете й са написани от гледна точка на жена, която е била сексуално малтретирана и се задълбочава в това как тази травма променя напълно женското възприятие за света и засяга отношенията с мъжете. Нейният възглед за процеса на душевното освобождаване дава на читателя да знае, че една жена може да бъдете уязвима и окрилена едновременно.

За жените, особено за младите момичета, този образ жената, която се бори с историята си на н