top of page

Зaщо е важно да гласуваш?

Актуализирано: 19.05.2022 г.

На 11.07, неделя, ще се състоят новите парламентарни избори. От „Окрилена” смятаме, че е важно да си припомним защо е от значение да гласуваме. Също така ще разгледаме и какво може да спре една жена да гласува, какви са отговорностите ни като граждани и защо всъщност трябва жените да упражняват правото си на глас.


Демократично правителство като това на България признава великия принцип, че всеки човек над 18 годишна възраст, е пълноправен гражданин. Право да гласуват имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден. Те трябва да не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“. Това да гласуваш, означава, че имаш право да избираш. Не винаги сме имали правото да избираме, особено ако се гмурнем в историята на България преди 1878г.


Лесен и бърз начин да си припомним защо е важно жените да гласуват е да разгледаме историята им като гласоподаватели и да се върнем към времената, когато все още не са имали право на избор.Българска история на жените гласоподаватели